C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ for Beginners

C ‘ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languagesಗಳ Mother’ ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ language. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿexpirenceಗಾಗಿ, C ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉತ್ತಮ language. ಈ C ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ:

C ಎಂದರೇನು?

C ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?

C ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸಾಧಕ ಮತ್ತು ಬಾಧಕಗಳು?

ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು?

Image for post

Image for post

Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

C ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು low-level languagesಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. C ಎಂಬುದು high-level programming language ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ spectrumಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು well-established fact . ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ real-life situationsಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ basic problems ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ. .

ಬಿಗಿನರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಸಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ

1. C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಎಂದರೇನು?

C ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು 1972 ರಲ್ಲಿ AT & T’s Bell laboratoriesಗಳಲ್ಲಿ Dennis Ritchie ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು mother of all languages ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. C high-level programming languageಗಿದ್ದು ಅದುa low-level programming languageಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

C consists of variables, functions, operators, scope ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ C tutorial ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, C ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪರಿಣತರಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ

2. Understanding C Language

ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ, C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ,

procedural programming languageಎಂದರೇನು?

procedural language desired output ಪಡೆಯಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ follows well-organized architecture. C, Fortran, BASIC, Pascal, and C++ ನಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳು procedural programming ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಗಳ computational hierarchy ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾದರಿ.

high-level and a low-level programming language ಅರ್ಥವೇನು?

high-level language human language ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. high-level language arithmetic operations, program efficiency, and simplicity in coding‌ನಲ್ಲಿನ ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ,high-level programming language machine-level languagesಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ human languageಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

low-level language ಬಹಳ machine friendly language. ಆದ್ದರಿಂದ, low-level languageಯಲ್ಲಿ writing programsಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು humansಗೆ ಬಹಳ complexವಾಗಿದೆ.

History of C

C language ಪರಿಚಯದ ನಂತರ, ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳಾದ ALGOL, COBOL, B ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ domain ‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಸ್ಥಾನ( well-established)ವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿತು.

C ಅನ್ನು ಡೆನ್ನಿಸ್ Ritchie 1972 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. B languageನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು byte addressability ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಿಚಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. C language ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು Unixನ ಮೂಲವು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಇದು high-level languageಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ operating system.

1978 ರಲ್ಲಿ, Ritchie ಮತ್ತು Kernighan ಅವರು C ಭಾಷೆಯ K&R C version ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ “The C programming language” ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಪುಸ್ತಕದ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 1989 ರಲ್ಲಿ ANSI (American National Standard Institute) C standard ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. C ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. C language ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು C18 ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ C11 ನಲ್ಲಿನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು technical correctionsಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Given below is an image of the detailed history of how C evolved.

Image for post

Image for post

4. C ಏಕೆ?

C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ knowledgeವಿಲ್ಲದೆ beginnersಗೆ C ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. C ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಅದನ್ನು very specific ಮತ್ತು convenient ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.

C compiler assembly language featuresಗಳು ಮತ್ತು high-level language ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, system applications ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯ business packagesಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದು portable language ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, code ಬರೆದ ನಂತರ, ಅದು ಯಾವುದೇ computer systemನಲ್ಲಿ run ಮಾಡಬಹುದು. C ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ Operating Systemsಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. C ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊದಲ Operating System Unix. ಆದಾಗ್ಯೂ, assembly language portability ಕೊರತೆಯಿರುವ program ಮೇಲೆ higher speed ಮತ್ತುmaximum controlನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ, C ಯ main strength ಯಾವುದೇ computer architectureನಲ್ಲಿ great flexibility and reliability ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, C ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ vast library functions ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. assembly language ಅತ್ಯಂತ powerful programsಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, large application‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅದು (inconvenience)ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Wait, check the latest C career opportunities, which deny the fact of an outdated language

5. Beginners C ಭಾಷೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು?

C most basic language ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languages C ಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳು ಸಿ ಯಿಂದ ಅವುಗಳ featureಗಳನ್ನು (inherited )ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ C ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageಗಳ mother ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು C ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, Ruby, Python, PHP, C++, JAVA, Lua ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

6. C ಯಲ್ಲಿ Compiler ಎಂದರೇನು?

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ C ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ, Compiler ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ C ನಲ್ಲಿ Compilerಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ:

compiler ಎನ್ನುವುದು computer program ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ program code ಅನ್ನುmachine understandable code (binary code) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. C compiler ಎನ್ನುವುದು machine-friendly ಆಗಿ code ಅನ್ನು converting /ಪರಿವರ್ತಿಸುವ software application ಆಗಿದೆ.

high-level programming language machine independent ಮತ್ತು easily understandable by humans ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, low-level languageಯನ್ನು high-level languageಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. compilation processನ್ನು high-level languageನ್ನು low-level languageಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

7. C ಯಲ್ಲಿ Program ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈಗ, theoretical portionನಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾವು ಈಗ practical approachನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, messageನ್ನು print ಮಾಡಲು ನಾವು simple ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.

include <stdio.h>

int main()

{

// printf() displays the string inside quotation

printf(“Welcome to DataFlair! C tutorial”);

return 0;

}

Output — Welcome to DataFlair! C tutorial

Understanding every line of code

· #include <stdio.h> — It includes a preprocessor command. By this command, we add all the files and content of stdio.h in the program.

· int main() — Execution of any C program begins with this step.

· printf() — It sends the formatted output to the screen.

· return 0 — This statement shows the end status, that is, the function returns whatever argument passed in return. Here, 0 is passed as the return value which means that the function returns NULL value.

8. C ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ featureಗಳು

ವಿವಿಧ featuresಗಳಿವೆ ಅಥವಾ technical ಮತ್ತು management industriesಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತೆ C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. C language ನ ಪ್ರಮುಖ featureಗಳು:

  1. Simple and efficient — syntax style ನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ. Assembly languageಯಿಂದ ಹಿಂದೆ designಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು designಗೊಳಿಸಲು ನಾವು C ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
  2. Memory Management — ಇದು runtime ಅಲ್ಲಿ memoryಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಇದು dynamic memory ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  3. Dynamic Memory Allocation- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿನ memory ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು runtimeಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ, ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ನೀವು run ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು manually ಮಾಡಬಹುದು.
  4. Pointers — C language ಒಂದು pointer ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅದು memory addressನ್ನು ಅದರ valueವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. memoryಯಿಂದ dataವನ್ನು storing and accessing ಗೆ pointerಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
  5. Case Sensitive — small ಮತ್ತು Big letterಗಳನ್ನು C ಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು “program” ಮತ್ತು “Program” ಅನ್ನು ಬರೆದರೆ, ಇವೆರಡೂ C ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. Small letter ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, Programನಲ್ಲಿ ‘P’ capital letter ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
  6. Compiler Based — C Compiler ಆಧಾರಿತ language, ಅಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು compile ಮಾಡಬೇಕಾದ code ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು.

Structure Oriented/Modular — C ಒಂದು structured programming language. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ code ಮತ್ತು taskನ್ನು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ divide ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು code reusabilityಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

9. Applications of C Language

C languageನ್ನು mastering ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಅದರ real time ಉಪಯೋಗಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಹೊರತು. C ಯ ಕೆಲವು applicationಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

Operating Systems ಮತ್ತು Embedded Softwares‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊದಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ Unix Kernel Cಯಿಂದ born/ಜನಿಸಿದೆ.ಇತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageಗಳಿಗೆ compilerಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.data structures and algorithmsಗಳನ್ನುC ಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆnew languagesಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಇದು fundamental languageಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, C++ ಅನ್ನುC ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

C ಬಳಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.C ಬಳಸಿ electrical, industrial and communication appliances ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

10. C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ language ಅನುಕೂಲಗಳು

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ C ಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ:

Portable — ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು result file .exe file ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ framework ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ compile ಮಾಡುತ್ತದೆ — C ವೇಗವಾದcompiler ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 1000 ಸಾಲುಗಳ code ಅನ್ನು secondಗಳಲ್ಲಿ compile ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು speeed executionನ್ನು ನೀಡಲು code ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

User-defined functions — C ಅನೇಕ header file‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನುdefine ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ code ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ functionsನ್ನು ಸಹ ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು; ಇವುಗಳನ್ನು user-defined functions (UDFs ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

C has a lower level of abstraction- C ಬಹಳ clear and descriptive language. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ conceptual hiding ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ machineನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ C ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Note: Abstraction means Data Hiding

C ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು explore/ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

11. C ಬಳಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು

firmware, gaming, networking, graphics ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು C ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. algorithmಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು C ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು:

C ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageನ್ನು ಬಳಸುವ companiesಗಳು

12.C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂಶಗಳು

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ C ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ, C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಎಲ್ಲಾ fundamental conceptsಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

C language ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜಾವಾ, ಮತ್ತು ಪೈಥಾನ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ languageಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, the core of every machine remains the same — C.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ conceptsಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು clear/ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ donzens/ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

· Embedded programmingನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

· ನೀವು Robotics ಮತ್ತು ಇತರ security devices or electronic devices ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವಿವಿಧ microcontrollersಗಳಿಗೆ basic algorithmsಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೀವು C programming ಕಲಿಯಬೇಕು.

· ನೀವು data Structuresಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು Software Engineer or a Team Leader ಆಗಬಹುದು.

· ನೀವು career possibilitiesಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageನ ಎಲ್ಲಾ protocolಗಳ logic and proper applications ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಸಂಬಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

“ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.”

ಇದು ಈಗಿನ ಮೊದಲ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಹಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವವರಾಗಲಿ, ನೀವು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ.

13. ಸಾರಾಂಶ

ಸಿ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು Java, Python, C++ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ languageಗಳಿಗೆ strong baseನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ C ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. C language Histroyಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. C language ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು basic features, advantages, and limitations ಸಹ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ, ನಾವು C languageಲ್ಲಿ career and salary prospectsc ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.

C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ C ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Article By: Akshatha Amin

Credits:https://data-flair.training/blogs/c-tutorial/

MicroDegree is an edtech platform for learning Emerging Technologies such as Full-Stack Development, Data Science, Machine Learning using vernacular at an affordable price. For more details reach out to hello@microdegree.work

🚀 For Course Certification : https://bit.ly/3gt2nY7

👍 Youtube:: https://bit.ly/3ajK4Cz

Website : https://microdegree.work

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/micr

Facebook : https://www.facebook.com/microdegree

Instagram : https://www.instagram.com/micro.degree

Subscribe to MicroDegree

Get the latest posts delivered right to your inbox